Jeugdinfo

Indeling jeugd in categorieën
De geboortedatum is bepalend voor de categorie-indeling. Ieder jaar kan de categorie waartoe je behoort, veranderen. De categorie-indeling is belangrijk voor de inschrijving van wedstrijden, de hoogte van de contributiebetaling en de indeling van de trainingsgroepen.

De categorie-indeling tot 1 november 2017 is als volgt:

Geboortejaar Categorie Afkorting (v/m)
2012 Minipupillen mini MpC / mini JpC
2010/2011 Pupillen C MpC / JpC
2009 Pupillen B MpB / JpB
2007/2008 Pupillen A MpA / JpA
2005/2006 Junioren D MD / JD
2003/2004 Junioren C MC / JC
2001/2002 Junioren B MB / JB
1999/2000 Junioren A MA / JA

De minimum leeftijd voor atletiek is 6 jaar.

De trainingstijden worden na elke zomervakantie aangepast aan je categorie.

Hoe word je lid van AV Rijssen?
Mocht je belangstelling hebben voor atletiek in het algemeen en de AV Rijssen in het bijzonder, dan ben je bij ons van harte welkom. Kijk goed in het schema op welke avond en tijd je moet trainen. Je hoeft je van te voren niet aan te melden. Je mag 4x gratis mee trainen.

Wil je nog meer weten over de contributie of wil je je aanmelden als lid, ga dan naar Lidmaatschap.

Training en wedstrijden
De jeugd is ingedeeld in verschillende categorieën. In de jonge jeugdgroepen worden de kinderen middels spelvormen bekend gemaakt met de verschillende onderdelen van de atletiek. Bij de oudere pupillengroepen worden de onderdelen meer specifiek en in wedstrijdvorm getraind waarbij lol en plezier nog steeds voorop staan.
Tot en met Pupillen A wordt bij voorkeur in spelvorm getraind en worden kinderen voorbereid op wedstrijden (en bijbehorende regels). Training voor en deelname aan clubkampioenschappen en medaillewedstrijden wordt specifiek gestimuleerd en begeleid.

Bij de junioren wordt de technische uitvoering van de onderdelen steeds belangrijker in de trainingen en worden kinderen gestimuleerd om deel te nemen aan wedstrijden en competitie. Dat laatste, deelnemen met een team, wordt hierbij als een belangrijk onderdeel van de sport gezien.

Tot en met de C-Junioren worden in de trainingen alle onderdelen door iedereen getraind met differentiatie voor competitiewedstrijden. Iedereen traint gewoon volgens zijn/haar trainingsschema in zijn/haar eigen leeftijdscategorie. Specialisatie volgt dan in de oudere junioren categorieën.

De trainingstijden van de verschillende leeftijdsgroepen vind je hier.

Clubkleding
Wil je deelnemen aan een wedstrijd, dan ben je verplicht om in clubkleding van de A.V. Rijssen aan de start te staan.  Clubkleding is namelijk verplicht om deel te kunnen nemen aan wedstrijden. Klik hier voor meer informatie