Wedstrijdinfo

ALGEMEEN

Wedstrijdlicentie
Om bij wedstrijden georganiseerd door – of onder auspiciën van – een bij de Atletiekunie aangesloten verenging te worden opgenomen in het wedstrijdklassement, moet men in het bezit zijn van een wedstrijdlicentie. Jeugdleden (met uitzondering van minipupillen), senioren en master krijgen automatische een wedstrijdlicentie.
Een wedstrijdlicentie is niet nodig voor het clubkampioenschap.

Clubkleding
Bij deelname aan (Atletiekunie) wedstrijden is clubkleding verplicht. Deelnemers met kleding die niet voldoet aan de bij de Atletiekunie bekende omschrijving worden uitgesloten van deelname.
Voor verdere informatie zie clubkleding

JEUGD
Elk jaar worden er zeer veel wedstrijden georganiseerd voor de jeugd, zowel op de club, als in de regio, als nationaal en zelfs ook internationaal. A.V. Rijssen zou A.V. Rijssen niet zijn als zij niet aanwezig zou zijn op deze wedstrijden. Elk jaar doen er vele kinderen mee aan diverse jeugdwedstrijden, variërend van clubkampioenschappen, crossjes, medaillewedstrijden, kampioenschappen en competitie. Ieder jeugdlid van de A.V. Rijssen kan aan wedstrijden deelnemen. Zie voor opzet en regels voor medaillewedstrijden in de regio Twente het volgende Word-document.

Lijkt het je leuk om mee te doen aan een (of meerdere) wedstrijd(en) en je ontvangt (nog) geen informatie per email hierover dan kun je hier je emailadres doorgeven zodat je in de toekomst automatisch informatie krijgt van wedstrijden die voor jou bedoeld zijn en waar A.V. Rijssen naar toe gaat.

Je kunt je aanmelden voor een jeugdwedstrijd door het invullen van het digitale Formulier aanmelding jeugdwedstrijden. Dit formulier is op de site te vinden onder de menu-optie “Jeugd”.

Inschrijfgeld wordt in eerste instantie voorgeschoten door A.V. Rijssen, elke 3 maand ontvangt iedereen die heeft deelgenomen aan een wedstrijd een factuur waarbij alle inschrijfgelden worden geïnd. Tevens wordt er per wedstrijd, afhankelijk waar de wedstrijd plaatsvindt, meerijkosten in rekening gebracht. De totaalsom van deze meerijkosten wordt vervolgens evenredig verdeeld onder de ouders, die die dag hebben meegereden naar de wedstrijd.