Clubblad

Vier keer per jaar geeft de AV Rijssen een clubblad uit.

Inleverdata kopij beslist vóór 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.

Kopij kan worden aangeleverd door een mail te sturen naar: clubblad@avrijssen.nl

Het clubblad kan online gelezen worden op de website: https://www.calameo.com.
Hieronder de links naar de diverse clubbladen:

Maart 2020

December 2019
September 2019
Juni 2019
Maart 2019

December 2018
September 2018
Juni 2018
Maart 2018

December 2017
September 2017
Juni 2017
Maart 2017

December 2016
September 2016
Juni 2016
Maart 2016

December 2015
September 2015
Juni 2015
Maart 2015

December 2014
September 2014
Juni 2014
Maart 2014

December 2013
September 2013
Juni 2013
Maart 2013

December 2012
September 2012
Juni 2012
Maart 2012