Atletiekunie

Atletiekunie logo_oranje

Onze vereniging is aangesloten bij de Atletiekunie met als verenigingsnummer V0020419.

De Atletiekunie is de sportbond die zich inzet voor de georganiseerde wedstrijdatletiek en de loopsport in Nederland.

Lidmaatschap Atletiekunie
Alle nieuwe leden van AV Rijssen worden automatisch aangemeld als lid bij de Atletiekunie met uitzondering van wandel- en ondersteunende leden. Het lidmaatschap van de Atletiekunie geldt voor een jaar.
Opzeggingen dienen bij de Atletiek voor 1 december gedaan te worden. Als niet voor 1 december wordt opgezegd, dan wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.
Leden van AV Rijssen hoeven zelf niet op te zeggen bij de Atletiekunie. Zowel de aanmelding als de opzegging bij de Atletiekunie wordt verzorgt door de vereniging.
De contributie van de Atletiekunie zit inbegrepen in de contributie van AV Rijssen.
Na aanmelding krijgt men een ledenpas toegezonden met daarop een lidnummer (wordt ook wel bondsnummer genoemd). Meestal duurt dat ruim een maand na de aanmelding.
Als je die tijd te lang vindt, kun je contact opnemen met de ledenadministratie.

Wedstrijdlicentie
Om bij wedstrijden georganiseerd door – of onder auspiciën van – een bij de Atletiekunie aangesloten verenging te worden opgenomen in het wedstrijdklassement, moet men in het bezit zijn van een wedstrijdlicentie. Jeugdleden (met uitzondering van minipupillen), senioren en master krijgen automatische een wedstrijdlicentie.

Contributies Atletiekunie
De contributies en wedstrijdlicenties van de Atletiekunie voor 2013 zijn als volgt:

Basiscontributies
basiscontributie pupillen € 13,80
basiscontributie junioren € 14,55
basiscontributie senioren/masters € 15,70
basiscontributie recreanten/overigen € 15,70
basiscontributie wandelaars € 15,70

Wedstrijdlicenties
wedstrijdlicentie pupillen € 7,50
wedstrijdlicentie junioren € 13,25
wedstrijdlicentie senioren/masters € 21,25

Overige bedragen
contributie persoonlijke leden € 21,15
Dutch Runners Groepen € 15,70
contributie buitengewone leden € 345,00
administratiekosten nieuw aangemelde of gereactiveerde leden € 6,45
overschrijvingskosten € 9,50