Jeugdinfo

Indeling jeugd in categorieën
De geboortedatum is bepalend voor de categorie-indeling. Ieder jaar kan de categorie waartoe je behoort, veranderen. De categorie-indeling is belangrijk voor de inschrijving van wedstrijden, de hoogte van de contributiebetaling en de indeling van de trainingsgroepen.

De categorie-indeling tot 1 november 2018 is als volgt:

Geboortejaar Categorie Afkorting (v/m)
2012 en later Minipupillen mini MpC / mini JpC
2011 Pupillen C MpC / JpC
2010 Pupillen B MpB / JpB
2008/2009 Pupillen A MpA / JpA
2006/2007 Junioren D MD / JD
2004/2005 Junioren C MC / JC
2002/2003 Junioren B MB / JB
2000/2001 Junioren A MA / JA

De minimum leeftijd voor atletiek is 6 jaar.

De groepsindeling op basis van bovenstaande indeling wijzigt bij AV Rijssen al in september wanneer het nieuwe trainingsseizoen start.

Hoe word je lid van AV Rijssen?
Mocht je belangstelling hebben voor atletiek in het algemeen en AV Rijssen in het bijzonder, dan ben je bij ons van harte welkom. Kijk goed in het schema op welke avond en tijd je moet trainen. Je hoeft je van te voren niet aan te melden. Je mag 4x gratis mee trainen.

Wil je nog meer weten over de contributie of wil je je aanmelden als lid, ga dan naar Lidmaatschap.

Training en wedstrijden
De jeugd is ingedeeld in verschillende categorieën. In de jonge jeugdgroepen worden de kinderen middels spelvormen bekend gemaakt met de verschillende onderdelen van de atletiek. Bij de oudere pupillengroepen worden de onderdelen meer specifiek en in wedstrijdvorm getraind waarbij lol en plezier nog steeds voorop staan.
Tot en met Pupillen A wordt bij voorkeur in spelvorm getraind en worden kinderen voorbereid op wedstrijden (en bijbehorende regels). Training voor en deelname aan clubkampioenschappen en regionale wedstrijden wordt specifiek gestimuleerd en begeleid.

Bij de junioren wordt de technische uitvoering van de onderdelen steeds belangrijker in de trainingen en worden kinderen gestimuleerd om deel te nemen aan wedstrijden en competitie. Dat laatste, deelnemen met een team, wordt hierbij als een belangrijk onderdeel van de sport gezien. Een overzicht van alle baan- en indoorwedstrijden in de regio staat in het Twents Wedstrijdboekje 2019-2020.

Tot en met de C-Junioren worden in de trainingen alle onderdelen door iedereen getraind met differentiatie voor competitiewedstrijden. Iedereen traint gewoon volgens zijn/haar trainingsschema in zijn/haar eigen leeftijdscategorie. Specialisatie volgt dan in de oudere junioren categorieën.

De trainingstijden van de verschillende leeftijdsgroepen vind je hier.

Clubkleding
Wil je deelnemen aan een wedstrijd, dan ben je verplicht om in clubkleding van AV Rijssen aan de start te staan.  Clubkleding is namelijk verplicht om deel te kunnen nemen aan wedstrijden. Klik hier voor meer informatie.