Lidmaatschap

Ons informatieboekje bevat een overzicht van wat AV Rijssen te bieden heeft. Ook is daarin de belangrijkste algemene informatie te vinden.

Aanmelden als lid van AV Rijssen

Aanmelden kan door dit aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren/op te sturen op de aangegeven wijze. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één (1) jaar en wordt zonder opzegging voor 1 december van het lopende jaar, stilzwijgend verlengd. Voor atletiekleden (incl. jeugd) is opzegging voor 1 juni ook mogelijk. Het lidmaatschap wordt in dat geval per 1 juli beëindigd.

Contributie

Voor 2013 geldt de onderstaande contributie-verplichting in euro’s per jaar (de categorie-indeling voor de jeugd is te vinden op de pagina Jeugd):

Categorie Vereniging Atletiekunie
(incl. evt.
licentie)
Per
jaar
1e
afdracht
2e/3e
afdracht
Minipupillen €90,70 €13,80 €104,50 €45,00 €29,75
Pupillen €91,20 €21,30 €112,50 €52,00 €30,25
Junioren C/D €114,70 €27,80 €142,50 €67,00 €37,75
Junioren A/B €120,70 €27,80 €148,50 €69,00 €39,75
Senioren (atletiek) €120,55 €36,95 €157,50 €78,00 €39,75
Trimleden €88,30 €15,70 €104,00 €46,00 €29,00
Ondersteunend lid €30,00 €0,00 €30,00 €30,00 €0,00

Nieuwe leden betalen € 10,= extra voor administratiekosten. Bij aanmelding tijdens een lopend jaar worden de verenigingskosten alleen voor de resterende periode in rekening gebracht (geldt niet voor de kosten van de Atletiekunie).

Voor jeugdleden en seniorenleden geldt dat het lidmaatschap automatisch een acceptatie van een wedstrijdlicentie inhoudt. Senioren/masters die niet deel willen deelnemen aan officiële baan- en/of wegwedstrijden én geen specifieke wedstrijdtraining volgen, kunnen zich opgeven als trimmer (recreant). Voor deelname aan trimlopen is een wedstrijdlicentie niet noodzakelijk.

De incasso is in het eerste, tweede en derde kwartaal van het jaar. De eerst incasso is ongeveer een 1/3 van de verenigingscontributie plus de bondsafdracht/licentie. Gezinskorting wordt bij de derde incasso in mindering gebracht: 10 euro korting vanaf het derde gezinslid.

Opzeggen als lid van AV Rijssen

Opzeggen dient men bij voorkeur te doen per e-mail naar de ledenadministratie. Na verwerking krijgt men dan een bevestiging.

Men kan ook opzeggen per brief. Deze brief dient men in de daarvoor bestemde bus in het clubgebouw te deponeren. Men mag de brief ook opsturen naar de Ledenadministratie AV Rijssen, Postbus 55, 7460 AB Rijssen.