Commissies en taken

Een overzicht van alle commissies staat in het Organogram AV Rijssen 2013. Het organogram bevat links met het mail-adres van de commissie en het aanspreekpunt.

Hieronder staat voor de verschillende commissies:
– een korte toelichting op hun taak en
– wie er lid zijn van de commisie.

Primaire commissies  (besturing dagelijkse gang van zaken)

Commissie Taken Leden
Atletiekcommissie Commissie voor atletiek jeugd en senioren; incl. wedstrijdlopers Tonnie Rozenkamp (voorzitter; afgevaardigde Omni-bestuur)
Willy Otten (secretaris; afgevaardigde afdelingsbestuur)
Bertjan Haarkamp
Jolande Wolterink
Dick Spenkelink
Jacob Wietsma
Trimcommissie Commissie voor senioren lopers (recreanten) — vacant — (voorzitter en afgevaardigde Atletiek- en Trimbestuur)
Rick Slaghekke (secretaris)
Els Kreuger (penningmeester/trainer)
René van Wayenburg (trainer)

Ondersteunende commissies

Commissie Taken Leden
Accommodatie commissie Commissie voor het beheer van de accommodatie (gebouwen en baan) Bernard Geerdink (voorzitter; clubgebouw)
Wolter Prins (afgevaardigde Atletiek- en Trimbestuur)
Albert Tijhuis (baan)
Activiteitencommissie Commissie voor het organiseren van activiteiten voor jeugd en senioren Erica Swabedissen
Baanwedstrijd commissie Commissie voor het organiseren van baanwedstrijden Jacob Wietsma
Jan Dangremond
Gerinda Buisman-Schulenburg
Harry Meijer
Onderhoudscommissie Commissie voor het in goede staat houden van de accommodatie (gebouwen, baan en materiaal). Bernard Geerdink (gebouwen)
Wolter Prins (baan)
Gerrit Dannenberg (installaties)
Jacob Wietsma (materiaal)
Sponsorcommissie Commissie voor de coördinatie van contacten en contract-afspraken met sponsoren, werving van sponsoren en organisatie van speciale sponsoracties. Tonnie Rozenkamp (voorzitter)
Eric Bokhove
Arjan Busscher
Hans Jansen
Wolter Prins
Dick Wessels
Benno Braamhaar (advertenties clubblad)
Wedstrijdcommissie Commissie voor het organiseren van wedstrijden zoals de Rijsserbergloop en de Polybouw Aluminium Crossloop Wim Scheppink (voorzitter)
Bernard Geerdink
Robbin Schulenburg
Henk Baan
Dick Sanderman
Edwin Sprakel
Albert Tijhuis
Wouter Nijzink
Jorg van Putten
Vrijwilligerscommissie Commissie voor het werven van vrijwilligers en het verdelen van de diverse taken Frans Nawijn (afgevaardigde Omni-bestuur)
Jasper Voortman (afgevaardigde Atletiek- en Trimbestuur)
Willeke Beverdam
Website commissie Commissie voor het beheer en onderhoud van de website  Jan-Peter Sanderman (webmaster)
Marianne Wessels
Eric Bokhove
Adviesraad Raad ter advisering van het bestuur Jan Nijland (voorzitter)
Willeke Beverdam
Johan Lohuis

Overige taken
Clubblad: Benno Braamhaar
Clubkampioenschap jeugd: Erica Swabedissen, Rini Dennekamp
Clubkampioenschap senioren: Jan Roosink, Edwin Sprakel
Clubkleding: Vacant
Clubrecords: Robbin Schulenburg
Financiële zaken: Loek Baaijens, Arjan Paalman
Jeugdwedstrijdsecretariaat: Rini Dennekamp
Juryzaken: Jacob Wietsma, Willeke Beverdam
Ledenadministratie: Johan Rietberg, Arjan Paalman
Medische zaken: Monique Kroeze
Notulist:  vacant
Postregistratie: Ria Roosink
Trainerscoördinator: Dorien Willems
Vertrouwenspersoon: Wim Tiehuis ( Tel. 0548-514319 )