Clubblad

Vier keer per jaar geeft de AV Rijssen een clubblad uit.

Inleverdata kopij beslist vóór 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.

Kopij kan worden aangeleverd bij Benno Braamhaar (alleen digitaal).

Het clubblad kan online gelezen worden op de website: http://www.calamea.com.
Hieronder volgen de links naar de diverse clubbladen:

December 2013
September 2013
Juni 2013
Maart 2013

December 2012
September 2012
Juni 2012
Maart 2012